Право на собственост на юридически лица: като се формира, на кого се предава